Product Description (ความสามารถและคุณสมบัติโปรแกรม)

-. สามารถป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษรต่างประเทศได้ เช่น ภาษาจีน (谢谢), ญี่ปุ่น (ありがとうございました), เกาหลี (감사합나다), ลาว (ຂໍຂອບໃຈ), ...
- สามารถแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มๆ ได้
- สามารถแบ่งสินค้าออกเป็นยี่ห้อได้
- สามารถแบ่งสินค้าออกเป็น สี (Color) ได้
- สามารถแบ่งสินค้าออกเป็น ขนาด (Size) ได้
- สามารถตั้ง รหัสสินค้า (Product Code) ได้ ซึ่งจะทำให้สะดวกเวลาทำรายการซื้อ หรือ ขายสินค้า
- สามารถตั้งรหัส บาร์โค้ด (Barcode) สินค้าได้ ซึ่งจะทำให้สะดวกเวลาทำรายการซื้อ หรือ ขายสินค้า
- สามารถกำหนด บาร์โค้ดร่วม (Join Barcode) ได้ บาร์โค้ดร่วมจะใช้ในกรณีที่สินค้า 1 รายการแต่มีหลายบาร์โค้ด
- สามารถนำเข้า (Import) ข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel ได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel ได้
- สินค้าสามารถแบ่งราคาขายออกเป็น 5 ช่อง และสามารถกำหนดว่าลูกค้าคนไหนใช้ราคาช่องไหน
- มีระบบ Volume สำหรับใช้ปรับราคาอัตโนมัติตามจำนวนขาย เช่น ซื้อ 1 ชิ้นได้ราคาช่อง 1 = 100 บาท, ถ้าซื้อ 10 ชิ้นจะได้ราคาช่อง 2 = 90 บาทเป็นต้น
- ระบบ Volume สามารถเอาสินค้ามาคละกันได้ เช่น ซื้อปากกาสีอะไรก็ได้ 5 ชิ้นขึ้นไปจะได้ราคาช่องที่ 2
- สามารถป้อนต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการ ขายสินค้าที่ไม่มีของอยู่ในคลังสินค้า โปรแกรมจะนำต้นทุนมาตรฐาน ไปคำนวนกำไร เพื่อให้เรารู้กำไรโดยยังไม่ต้องทำการซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าได้ [ต้นทุนมาตรฐานใช้ได้กับระบบ Stock ติดลบได้เท่านั้น]
- สามารถพิมพ์ ใบราคา (Price List) - รายการสินค้า, ราคาขาย พร้อมรูปภาพสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการขายส่งได้
- สามารถปรับราคาสินค้าพร้อมกันหลายรายการได้ โดยเลือกว่าจะปรับเพิ่ม หรือ ลดลงกี่ % หรือปรับราคาโดยการบวก % จากราคาซื้อล่าสุด และสามารถเลือกปัดเศษราคาที่ปรับแล้วได้ว่าต้องการปัดเศษหลักหน่วย, หลักสิบ, หลักร้อย ปัดขึ้น หรือ ปัดลง
- สินคาแต่ละรายการ สามารถกำหนดส่วนลดสมาชิกได้ 3 ระดับว่า สมาชิกระดับใดลดกี่ % และสามารถกำหนดวันหมดอายุสมาชิกได้
- สามารถเก็บรูปสินค้าได้ โดยที่ในเวลาดูรายการสินค้า หรือทำรายการซื้อหรือขาย ก็จะมีรูปสินค้าแสดงให้เห็นอีกด้วย
- สามารถเพิ่มหน่วยของสินค้าได้ไม่จำกัด เช่น โหล, กล่อง, ลัง, แพค, ฯลฯ โดยหน่วยที่ตั้งสามารถตั้งหน่วยใหญ่ครอบหน่วยเล็กได้ เช่น 1 โหล = 12 ชิ้น, 1 ลัง = 2 โหล เวลาขาย 1 ลังก็จะหักสินค้าในคลังไป 24 ชิ้นเป็นต้น
- สามารถกำหนดได้ว่าหน่วยไหนใช้บ่อย โดยถ้ากำหนดแล้วเวลาทำรายการซื้อ หรือ ขายสินค้า จะถูกตั้งหน่วยเริ่มต้นเป็นหน่วยที่ต้องกำหนดว่าใช้บ่อย
- สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ และ เตือนจำนวนสินค้าที่ใกล้จะหมดได้
- มีระบบพิมพ์ Label Barcode โดยสามารถดึงจากข้อมูลสินค้า, ดึงจากคลังสินค้า หรือดึงจากใบซื้อเพื่อนำมาพิมพ์ Label Barcode ได้ และรองรับ Label ทุกขนาด โดยสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษ และจำนวน Label ที่จะพิมพ์ได้ สามารถพิพม์ได้ทั้ง Printer Laser หรือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกชนิด
- มีระบบพิมพ์ Shipping Label (ป้ายชื่อการจัดส่งสินค้า) โดยสามารถเลือกพิมพ์จากรายชื่อลูกค้า หรือเลือกพิมพ์จากใบขายได้ และรองรับ Label ทุกขนาด โดยสามารถตั้งค่าขนาดกระดาษ และจำนวน Label ที่จะพิมพ์ได้ สามารถพิพม์ได้ทั้ง Printer Laser หรือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกชนิด
- สามารถขายบริการได้ โดยบริการนี้จะเป็นการขาย โดยที่ไม่ได้หักสินค้าออกจากคลังสินค้า เช่น บริการซ่อมแซมสินค้า, บริการส่งสินค้า, บริการนวด, ฯลฯ
- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนักได้
- สามารถนำเข้า (Import) ข้อมูลผู้จำหน่าย (Supplier) จากไฟล์ Excel ได้
- สามารถนำเข้า (Import) ข้อมูลลูกค้า (Customer) จากไฟล์ Excel ได้
- สามารถกำหนด ราคาและส่วนลดที่จะขายให้กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งนอกจากการตั้งราคาขายได้ 3 ช่องแล้ว ยังสามารถกำหนด ราคาขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละราย ไปได้เลยว่า สินค้าตัวนี้ ต้องการที่จะขายให้กับลูกค้าคนนี้ ในราคานี้ โดยเฉพาะ โดยเมื่อตั้งราคาแล้ว เวลาทำรายการขาย สินค้าที่เลือกมาขายให้กับลูกค้า คนนี้จะถูกกำหนดราคาขาย เป็นราคาที่ตั้งไว้ เช่น สินค้า A มีราคา 5 ช่องเป็น 30,28,27,25,22 บาท แต่เราสามารถตั้งได้ว่า สินค้า A เวลาขายให้กับลูกค้า 'ก' ให้ขายราคา 10 บาท เป็นต้น
- สามารถกำหนดได้ว่าลูกค้ารายไหน ให้ขายราคาช่องไหน
- สามารถกำหนด รหัสผ่านในการใช้โปรแกรมให้กับ พนักงานได้
- สามารถกำหนด สิทธิในการใช้งานโปรแกรม ให้กับพนักงานได้ เช่น สามารถทำรายการซื้อได้, สามารถขายได้, สามารถเสนอราคาได้, สามารถดูราคาทุนได้, สามารถดูกำไรได้, ฯลฯ
- สามารถกำหนดสกุลเงิน และตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนในตอนซื้อสินค้า และ ตอนขายสินค้า ให้เป็นคนละอัตราได้
- สามารถทำส่วนลดซ้อนได้ ทั้งตอนซื้อ และ ขายสินค้า เช่น ลด 15% ตามด้วย 20% แล้วตามด้วย 5% เป็นต้น
- สามารถทำใบสั่งซื้อ (PO) ได้
- สามารถทำใบสั่งซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศได้
- สามารถดึงใบสั่งซื้อ ไปเปิดใบซื้อสินค้าเข้าได้ และ สามารถเช็คได้ว่ามีสินค้าตัวไหนที่ค้างรับ และค้างเป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง
- การสั่งซื้อ สามารถนำเข้า (Import) ข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel ได้
- สามารถซื้อ เป็นเงินตราต่างประเทศได้
- หน้าซื้อ สามารถป้อน รหัสสินค้า บาร์โค้ด พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อสินค้าแค่ เพื่อเพิ่มสินค้าลงในรายการซื้อได้
- หน้าซื้อ สามารถนำเข้า (Import) ข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel ได้
- ในระหว่างทำรายการซื้อสามารถดูได้ว่าสินค้าที่กำลังจะซื้อ เคยซื้อมาจากผู้ขายรายนี้ในราคาล่าสุดเท่าไหร่
- ในหน้าซื้อสินค้าสามารถกำหนดราคาขายได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตั้งราคาขาย เพราะตอนซื้อเราจะรู้ต้นทุนสินค้าจาก ใบซื้อ ก็สามารถนำไปพิจารณา ตั้งราคาขายได้
- สามารถชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายเป็น เช็ค (Cheque) ได้ โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลไว้ว่า ใบซื้อเลขที่นี้ ชำระโดยเช็คเลขที่เท่าไหร่ โดยสามารถดูย้อนหลังได้
- สามารถทำใบลดหนี้ผู้จำหน่าย (Credit Note Supplier) เพื่อคืนสินค้า และสามารถนำใบลดหนี้ มาใช้หักหนี้กับใบซื้อ ใบอื่นที่ยังค้างชำระอยู่ได้
- มีระบบ Advance Credit Note Supplier (เงินที่เราชำระให้ผู้จำหน่ายล่วงหน้า) เช่น เราให้เงินกับผู้จำหน่ายไปก่อน 10,000 บาท โดยที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้า และถ้าหากเราซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายตอนไหน ก็สามารถเอาเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า มาหักหนี้กับใบซื้อได้
- สามารถบันทึกการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายเป็น เงินสด, เช็ค, เงินโอน, หักจากลดหนี้ ได้ โดยจะมีเมนูสำหรับตามดูว่า ชำระเงินไปวันไหน และชำระโดยวิธีใด
- สามารถพิมพ์ใบรับวางบิล เพื่อแจ้งผู้จำหน่าย (Supplier) ให้นำบิลที่ค้างชำระมาเก็บเงินกับทางร้านได้
- สามารถดูคลังสินค้าแยกตามขนาดได้ โดยโปรแกรมจะแสดงเป็นตารางให้ดูได้ง่ายว่าสินค้าแต่ละแบบ เหลือขนาด (Size) ไหน อย่างละกี่ตัว
- กรณีที่มากกว่า 1 คลัง สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้ โดยจะมีเมนูสำหรับ โอนสินค้าออก และรับสินค้าเข้า โดยเมื่อโอนสินค้าออกไปให้อีกสาขาหนึ่งแล้ว เวลาสาขาปลายทางทำการรับเข้า เพียงแค่กดปุ่มรับเข้า ปุ่มเดียวรายการสินค้าก็จะเข้าคลังสินค้าของสาขาปลายทางทันที โดยที่ไม่ต้องมีการมา คีย์ข้อมูลสินค้าเข้า
- มีระบบตรวจสอบว่าสินค้าทีโอนไปได้มีการรับเข้าหรือยัง เอาไว้สำหรับกันพนักงานทุจริต โดยการแอบโอนของออกไปแล้วทำเป็นไม่รับเข้า และบอกว่าของหาย
- มีเมนูตรวจนับสินค้า ในคลังสินค้า ที่สามารถเลือกที่จะตรวจนับเฉพาะสินค้าบางกลุ่ม หรือ บางยี่ห้อ หรือบางรายการได้ โดยการป้อน รหัสสินค้า หรือ บาร์โค้ดสินค้า หรือ เลือกสินค้าจากข้อมูลสินค้ามาตรวจนับ แล้วโปรแกรมจะบอกว่า สินค้าตัวไหนที่ เกินมา หรือ หายไปจากคลังสินค้าบ้าง
- สามารถปรับปรุงสินค้าในคลังสินค้าได้
- สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ให้กับลูกค้าได้
- สามารถดึงใบเสนอราคา มาเปิดใบขายได้ เพื่อสะดวกในการที่จะไม่ต้องป้อนรายการสินค้าในหน้าขายใหม่
- สามารถตั้งได้ว่าต้องการขายสินค้าเป็นแบบ FIFO (Fist in First Out) หรือแบบ FILO (First in Last Out) ได้
- สามารถพักบิลขายได้อย่างไม่จำกัด (ใช้ในกรณีที่ ลูกค้าคนแรกคิดเงินแล้วเปลี่ยนใจไปเลือกสินค้าเพิ่มเติมแล้วยังเลือกไม่เสร็จ จากนั้นมีลูกค้าอีกคนหนึ่งจะคิดเงินก่อน ก็สามารถเปิดใบขายใหม่ได้โดยพักใบขายอันเก่าไว้ก่อน)
- หน้าขายสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น Hot Product Mode เพื่อให้รองรับกับจอสัมผัส (Touch Screen Monitor) โดยจะแสดงเป็นรูปสินค้า แบ่งตามกลุ่ม และสามารถกดที่รูปเพื่อขายสินค้าได้
- หน้าขาย สามารถป้อน รหัสสินค้า บาร์โค้ด พิมพ์ส่วนหนึ่งของชื่อสินค้าแค่ เพื่อเพิ่มสินค้าลงในหน้ารายการขายได้
- ในระหว่างทำรายการขายก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่กำลังจะขาย เคยขายให้กับลูกค้ารายนี้ในราคาล่าสุดเท่าไหร่
- สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้ว่ามีการยกเลิก หรือ แก้ไขใบขายไปกี่ครั้ง และหลังจากแก้ไขมีการปรับราคาหรือลบรายการอะไรออกไปบ้าง พร้อมทั้งบอกว่า แก้ไขโดยใคร และ ยกเลิกโดยใคร พร้อมกับบันทึกวันและเวลาที่แก้ไขและยกเลิก เพื่อเอาไว้สำหรับดูว่าคนที่แก้ไขบ่อยๆ อาจมีพฤติกรรมยักยอกเงินของทางร้านที่ควรจะได้ เช่น ทำรายการขายไป 100 บาท จากนั้นมาแก้ใบขายเป็น 80 บาทแล้วเอาเงิน 20 บาทเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นต้น
- มีระบบเปิดกะ - ปิดกะ โดยสามารถตั้งได้ว่าต้องเปิดกะ ก่อนถึงจะขายสินค้าได้ เอาไว้เพื่อควบคุมการขายของพนักงานขาย ว่ามีการทุจริตหรือไม่ โดยระบบจะตรวจสอบเงินที่ได้จากการขายที่ควรจะมี กับเงินที่พนักงานรายงานตอนเปิดและปิดกะว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีเงินหาย หรือเงินเกิน โปรแกรมก็จะรายงานให้ทราบ
- สามารถเปิดกะ - ปิดกะ แยกตามเครื่องขายได้
- มีระบบลิ้นชักเก็บเงิน โดยโปรแกรมบันทึกการเปิดลิ้นชักทุกครั้ง ว่าเปิดเพื่อทำอะไร เอาเงินเข้าหรือออก พร้อมกับเหตุผลที่เอาเงินเข้าหรือออก หรือเก็บเงินจากใบขายเลขที่เท่าไหร่ วันที่และเวลาที่เปิดตอนกี่โมง และใครเป็นคนเปิดลิ้นชัก
- สามารถแยกลิ้นชักเก็บเงินได้ เช่น ภายในร้านมีเครื่องขาย 3 เครื่องและต้องการแยกการเก็บเงินออกเป็น 3 เครื่องโดย สามารถดูได้ว่าเครื่องไหน รับเงินมาจากใบขายเลขที่เท่าไหร่ และแต่ละเครื่องมีเงินสดคงเหลือในลิ้นชักเก็บเงิน เป็นจำนวนเท่าไหร่
- สามารถรับเงินจากลูกค้าเป็น เงินสด, บัตรเครดิต, เงินผ่อน, เช็ค, เงินโอน, หักจากลดหนี้ ได้ โดยจะมีเมนูสำหรับตามดูว่า รายการที่รับมา รับวันไหนเวลาไหน และมีข้อมูลการรับเป็นอย่างไร เช่น ถ้ารับเป็นบัครเครดิต ก็จะบันทึกเลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ, ถ้ารับเงินผ่อน ก็จะบันทึกว่าผ่อนกับสถาบันการเงินไหน กี่เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ และเราได้รับเงินจากสถาบันการเงินหรือยัง, ถ้ารับเป็น เช็ค ก็จะบันทึกว่า เช็คเลขที่เท่าไหร่ ธนาคารอะไร เช็คขึ้นเงินหรือยัง, ถ้ารับเป็นเงินโอน ก็จะบันทึกว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีไหน หรือถ้าหักจากลดหนี้ ก็จะบันทึกว่าหักหนี้จากใบลดหนี้ใบไหน
- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรเดรดิต (EDC) ได้
- มีเมนู สำหรับติดตามว่า เช็ค ที่รับมา ได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยัง โดยสามารถนำไปตามหนี้ได้
- สามารถเปิดบิลขายที่มีลักษณะแบบเดิมได้ (Clone) โดยที่ไม่ต้องมีการไปเลือกสินค้าที่จะมาขายใหม่ เช่น ลูกค้าคนนี้เคยซื้อสินค้า A 10 ตัวราคา 50 บาท, สินค้า B 5 ตัวราคา 100 บาท แล้ววันนี้ลูกค้าคนนี้ก็มาบอกว่า เอาแบบเดิม เราสามารถเลือกรายการที่เคยขายและกดปุ่ม Clone (เปิดบิลขายอีกครั้ง) ก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมาแบบที่เคยซื้อไป โดยไม่ต้องไปเลือก รายการสินค้า A และ B แล้วมากำหนดจำนวน กับราคา อีก ที่เหลือก็ทำแค่ กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกบิลเท่านั้น
- สามารถดูกำไรในแต่ละใบขายได้ว่า รายการที่เพิ่งขายไป ได้กำไรเท่าไหร่
- สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จใบเล็ก ที่เวลาพิมพ์บิลออกมาจะเป็นในลักษณะใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
- รองรับการพิมพ์ใบเสร็จใบเล็ก (กว้าง 2.5" ถึง 3"), 9"x5.5", 9"x11", A4 และ ใบเสร็จที่เป็นฟอร์มสั่งผลิตจากโรงงานได้
- รองรับ หน้าจอแสดงผลสำหรับลูกค้า (Customer Display) ทั้งแบบตัว T และ แบบ Monitor โดยถ้าหากเป็นแบบ Monitor จะสามารถใส่รูป และ วีดีโอ เพื่อทำเป็น slide show ได้
- รองรับ ลิ้นชักเก็บเงินที่เป็นแบบ Serial Port, RS232 และ USB Port
- สามารถทำใบลดหนี้ลูกค้า (Credit Note Customer) เพื่อรับคืนสินค้า และสามารถนำใบลดหนี้ มาใช้หักหนี้กับใบขาย ใบอื่นที่ลูกค้ายังค้างชำระอยู่ได้
- มีระบบ Advance Credit Note Customer (เงินที่ลูกค้าชำระล่วงหน้า) เช่น ลูกค้าให้เงินเรามาก่อน 10,000 บาท แต่ยังไม่ซื้อสินค้า โดยถ้าหากลูกค้าซื้อสินค้าตอนไหนก็สามารถเอาเงินที่ลูกค้าชำระไว้ล่วงหน้า มาหักหนี้กับใบขายได้
- สามารถพิมพ์ใบวางบิล เพื่อนำไปวางบิลกับลูกค้าได้
- สามารถใส่ลายเซ็นในใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา และ ใบขายได้
- มีระบบบันทึกค่าใช้จ่าย และดูกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายได้
- มีรายงานการซื้อสินค้า รายวัน, รายเดือน, รายปี แยกตามผู้จำหน่าย / แยกตามสินค้า เช่น ดูว่าสินค้าตัวไหน ซื้อเยอะที่สุด, ซื้อจากผู้จำหน่ายรายไหนมากสุด, สินค้าแต่ละแบบซื้อมาเดือนละกี่ชิ้น, ฯลฯ
- มีรายงานการขายสินค้า รายวัน, รายเดือน, รายปี แยกตามพนักงาน / แยกตามลูกค้า / แยกตามสินค้า เช่น ดูว่าสินค้าตัวไหนขายดีที่สุด, ตัวไหนทำกำไรให้ได้มากที่สุด, พนักงานคนไหนขายดีที่สุด, ลูกค้ารายไหนซื้อสินค้าเยอะที่สุด, ฯลฯ ซึ่งซึ่งรายงานนี้จะทำให้ผู้บริหาร สามารถพิจารณา ได้ว่าสินค้าตัวไหน ควรจะนำมาขายเพิ่ม หรือสินค้าตัวไหนไม่ควรจะนำมาขาย และในส่วนของพนักงานสามารถนำข้อมูลนี้ ไปกำหนดเป็นเป้าการขายได้ว่า พนักงานคนนี้ภายใน เดือนนี้ถ้าขายได้ยอดนี้ จะมีโบนัสเพิ่ม หรือมีค่าตอบแทนอย่างอื่นเป็นต้น และยังสามารถดูได้ว่าลูกค้าคนไหนชอบซื้อสินค้าอะไร ได้อีกด้วย หรือดูได้ว่าลูกค้ารายไหนซื้อถึงยอด ก็จะได้ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น
- มีรายงานแยกสำหรับการขายบริการ ตามพนักงาน, ลูกค้า หรือ บริการ เป็นรายวัน, รายเดือน หรือ รายปี เพื่อจะได้ดูว่าบริการไหนขายดีกว่ากัน หรือนำไปคิดค่า Commission ให้กับพนักงาน
- มีรายงานเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานขาย
- มีรายงานกำไร รายวัน, รายเดือน, รายปี
- มีรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
- มีรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าและวัตถุดิบ
- มีรายงานจุดสั่งซื้อ / เตือนสินค้าใกล้หมด
- มีรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ ที่เป็นรายงานสรุปว่าค้างชำระเจ้าหนี้รายไหน รายละเท่าไหร่ รวมทั้งหมดเท่าไหร่
- มีรายงานลูกหนี้ค้างชำระ ที่เป็นรายงานสรุปว่ามีลูกค้ารายไหนที่ยังค้างชำระอยู่บ้าง รายละเท่าไหร่ รวมทั้งหมดเท่าไหร่
- มีรายงานที่เป็น กราฟ ที่สามารถดูและเข้าใจได้ง่าย
- สามารถนำข้อมูลจากรายงาน ส่งออกไปยัง Excel ได้
- รองรับการส่งออก เนื่องจากสามารถกำหนด ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิมพ์ใบส่งออกได้ เช่น ปริมาตร, Gross Weight, Net Weight, Incoterms, Mode of Shipment, Port of Loading, Port of Discharge, ฯลฯ

ระบบ Online หรือ ใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง

-. สามารถทำเป็น Online หลายสาขาได้ และในแต่ละสาขาสามารถมีได้หลายเครื่อง และสามารถเชื่อมต่อกันทาง Internet ได้ แบบ Realtime [กรณีใช้มากกว่า 1 เครื่อง จะต้องมี License Server (แม่) 1 License ส่วนเครื่องที่เหลือจะเป็น License Client (ลูก) 1 License ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์]
- ในกรณีใช้ระบบ Online หลายสาขาที่คลังสินค้าติดลบได้ จะมีระบบป้องกัน Internet หลุดหรือขาดการเชื่อมต่อ (Network Fail Protection) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจาก Internet ของ Server หรือ Client โปรแกรมก็ยัง สามารถทำงานต่อไปได้ โดยจะเก็บข้อมูลการขายสำรองไว้ในเครื่อง Client จนกว่า Internet จะสามารถใช้งานได้ ก็จะส่งข้อมูล ไปยังเครื่อง Server โดยอัตโนมัติ
- ในระบบ Online สามารถ ซื้อ License สำหรับผู้บริหาร (Manger) ซึ่งจะสามารถใช้งานได้จากทุกที่ ที่มี internet โดยสามารถ Log in เข้ามาเพื่อดูรายงานยอดขาย, รายงานกำไร, หรือรายงานอื่นๆ รวมทั้งเข้ามาใช้งานโปรแกรมได้เหมือนหน้าร้าน เช่น แก้ไขราคา หรือทำรายการซื้อขายได้ แทนสาขาทุกสาขา โดยระหว่างที่ Online เข้ามา เครื่องที่ร้านของแต่ละสาขาก็สามารถทำรายการขายได้ตามปกติ โดยที่ไม่ต้องหยุดขาย
- สามารถ Update โปรแกรมให้เป็น Version ใหม่ล่าสุด ได้ง่ายดาย เพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบ Internet แล้วกด Update (ยิ่ง Version ใหม่ๆ ความสามารถของโปรแกรม ก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ) [สามารถ Update โปรแกรมได้ ฟรี 3 เดือนแรกนับจากวันที่ซื้อ ถ้าหากเลยแล้วต้องการ Update จะมีค่า Update เพิ่มเติม]
- มีระบบ Web App ที่สามารถดูข้อมูล Online ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad, Android, Galaxy Tab, Notebook และ PC โดยระบบ Web App จะไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่ใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานกี่เครื่องพร้อมกันก็ได้ [Web App จะมีค่าบริการรายปี]

Add on (ระบบเสริม)

-. ระบบสินค้าชุด (Product Set) - ใช้กำหนดสินค้าที่เป็นชุด เตรียมไว้ได้ เช่น ชุดตระกร้าปีใหม่ ราคา 1000 บาทโดยที่ข้างในจะมี ขนม นม เนย หรืออื่นๆ และสามารถกำหนด Barcode ให้สินค้าชุดได้ สามารถทำรายการซื้อหรือขายสินค้าที่เป็นชุด ได้ เช่น ซื้อ ชุดตระกร้าปีใหม่ ตระกร้าละ 1000 บาทโดยที่ข้างในจะมี ขนม นม เนย หรืออื่นๆ โดยที่ ไม่ระบุราคาแต่ละชิ้น ซึ่งเมื่อทำการซื้อ หรือขาย สินค้าแล้วโปรแกรมจะคำนวนทุนในการซื้อ หรือราคาขายเป็นชิ้นให้เอง [สินค้าชุดจะเป็น Add on ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบโปรโมชั่น (Promotion) - สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าได้ถึง 14 โปรโมชั่น เช่น ซื้อสินค้า A ครบทุก 3 ชิ้นลด 5% หรือ ซื้อสินค้า A จำนวน 2 ชิ้นแล้วแถมสินค้า B จำนวน 1 ชิ้น หรือ ซื้อสินค้า A จำนวน 5 ชิ้นขึ้นไปลด 10% เป็นต้น [ระบบโปรโมชั่นเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบสะสมแต้ม (Collect Point) - สามารถกำหนดแต้มที่ได้รับจากการซื้อสินค้าแต่ละชิ้น ว่าชิ้นนี้ซื้อแล้วจะได้กี่แต้ม และ สามารถกำหนด เงื่อนไขการสะสมแต้มเป็นจำนวนเงินได้ เช่น ซื้อสินค้ากลุ่ม A ครบทุก 50 บาท รับ 1 แต้ม แล้วลูกค้า สามารถใช้แต้มมาเป็นส่วนลด ในการซื้อของครั้งต่อไปได้ [ระบบสะสมแต้มเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบบัตรเงินสด (Money Card) - สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรเงินสดได้ โดยบัตรเงินสดจะใช้แทนเงินสดเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน และสามารถกำหนด โปรโมชั้นบัตรเงินสดได้ เช่น ถ้าเติมเงินลงในบัตร 1,000 บาทจะแถมให้อีก 50 บาท (เงินจะเข้าในบัตร 1,050 บาท) และสามารถดูรายงานข้อมูลการใช้บัตรเงินสดย้อนหลังได้ [ระบบ บัตรเงินสดเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบคูปอง (Coupon) - สามารถสร้างคูปอง และพิมพ์คูปอง ที่ใช้เป็นส่วนลดท้ายบิล และ กำหนดวันหมดอายุของคูปองได้ เช่น ซื้อครบ 1000 บาทสามารถใช้คูปองลดได้ 80 บาท และ มีรายงานการรับคูปอง ว่าวันไหนได้รับมากี่ใบ เพื่อกันพนักงานทุจริต [ระบบ คูปองเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบผลิตสินค้า (Production) - สามารถกำหนดสูตรการผลิตให้กับสินค้าสำเร็จรูปได้ว่า ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง และมีเมนูสั่งผลิตโดยจะผลิตสินค้าสำเร็จรูปกี่ชิ้น โปรแกรมจะตัด Stock ตามวัตถุดิบที่ต้องใช้ และจะได้สินค้าสำเร็จรูปเข้ามาใน Stock พร้อมกับคำนวนต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจากวัตถุดิบที่ใช้ไปทั้งหมด และสามารถดูรายงานย้อนหลังได้ว่าวันไหนสั่งผลิตสินค้าอะไรไปบ้าง ใช้วัตถุดิบไปเป็นจำนวนเท่าไร [ระบบ ผลิตสินค้าเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบรับซ่อม/รับเคลม (Repair Job) - ในระบบรับงานซ่อมสามารถบันทึกว่ารับสินค้าอะไรมาซ่อม ซ่อมเสร็จหรือยัง หรือคืนลูกค้าไปแล้ว หรือยัง พร้อมกับสามารถเปิดบิลขาย ในหน้างานรับซ่อมได้ทันที โดยจะมีรายงานบอกว่างานรับซ่อมไหนที่ยังไม่ได้เปิดบิล และงานรับซ่อมไหนที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบ โดยสามารถเก็บเงินลูกค้าในหน้างานรับซ่อมได้ทันที, ส่วนของระบบรับงานเคลมจะมีรายการบันทึกว่า สินค้านี้รับมาจากลูกค้าคนไหน และจะมีขั้นตอน ว่าสินค้านี้ได้ถูกส่งไปซ่อมกับผู้จำหน่ายแล้ว หรือ ส่งซ่อมกับผู้จำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับคืน หรือ รับคืนจากผู้จำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนลูกค้า หรือ คืนสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว โดยจะมีการบันทึกวันที่เวลาไว้ทุกขึ้นตอน รวมทั้งมีการบันทึกด้วยว่า การส่งซ่อมกับผู้จำหน่ายมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือไม่ ถ้ามีเป็นเงินเท่าไหร่ และ การส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าหรือไม่ ถ้ามีเป็นเงินเท่าไหร่ [ระบบรับซ่อม/รับเคลมเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- เครื่องนับ Stock (Android) - สามารถใช้เครื่องนับ Stock ที่เป็น Android ในการตรวจนับสินค้า ผ่านระบบ Wi-Fi เพื่อตรวจนับสินค้าได้แบบ Real Time [การใช้เครื่องนับ Stock จะต้องซื้อโปรแกรม SabuySoft Inventory Count for Android เพื่อติดตั้งลงในเครื่อง Android]
- ระบบสั่งขาย (Sales Order) - ใช้สร้างรายการสั่งขาย เพื่อเป็นการจองสินค้า โดยเมื่อมีการเปิดรายการสั่งขายแล้วสินค้าจะถูกล๊อคเอาไว้ ไม่สามารถขายได้ (ยกเว้นว่าจะมีสิทธิ์ขายสินค้าที่จอง) [ระบบสั่งขายเป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]
- ระบบดึงข้อมูลการขายจาก Lazada - ใช้สำหรับดึงรายการขาย ที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทาง Lazada มาเข้ารายการสั่งขายของโปรแกรม SabuySoft ได้ [ระบบดึงข้อมูลการขายจาก Lazada เป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม และต้องใช้คู่กับ Add on ระบบสั่งขาย]
- ระบบดึงข้อมูลการขายจาก Shopee - ใช้สำหรับดึงรายการขาย ที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทาง Shopee มาเข้ารายการสั่งขายของโปรแกรม SabuySoft ได้ [ระบบดึงข้อมูลการขายจาก Shopee เป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม และต้องใช้คู่กับ Add on ระบบสั่งขาย]
- ระบบ QR Payment ของ INET - เป็นระบบรับชำระเงินของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หลักการทำงานคือ ในตอนที่จะรับเงินจากลูกค้า โปรแกรม SabuySoft จะทำการขอ QR Code ผ่าน API ของ INET และเอามาแสดงที่หน้าจอโปรแกรม จากนั้นลูกค้าสามารถใช้ App ธนาคาร Scan ชำระเงินได้และโปรแกรม SabuySoft สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทันทีว่าลูกค้ามีการ Scan ชำระเงินเข้ามาจริงหรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบแล้วได้รับเงินเข้ามาจริง โปรแกรมจะทำการบันทึกรายการขายและทำรับชำระเงินเป็นเงินโอน โดยรับเงินเข้าบัญชีที่ผู้กับ INET QR Payment [ระบบ QR Payment INET เป็น Add On ที่ต้องซื้อเพิ่ม]