เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ เพียงใช้บริการ SabuySoft Web App ในการดูข้อมูล Online ได้ทุกที่, ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad, Android, Galaxy Tab, Notebook และ PC
(Web Application จะมีค่าบริการรายปี แต่ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

ประกาศแจ้ง นาย อภิชาติ มามี (โน๊ต) ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1510400163059 ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจากการทุจริต นับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของนาย อภิชาติ มามี นับจากวันที่พ้นสภาพความเป็นพนักงานบริษัท