เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ เพียงใช้บริการ SabuySoft Web App ในการดูข้อมูล Online ได้ทุกที่, ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad, Android, Galaxy Tab, Notebook และ PC
(Web Application จะมีค่าบริการรายปี แต่ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

ประกาศแจ้ง นาย รณภพ หาญจริง (ภพ) ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1509901573959 ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของนาย รณภพ หาญจริง นับจากวันที่พ้นสภาพความเป็นพนักงานบริษัท