ลูกค้าสามารถอ่านคู่มือการใช้งาน Online ได้โดยการ
Log in เข้าโปรแกรม แล้ว Click ที่ Online Help ที่อยู่ทางด้านขวาบน , หรือไปที่เมนู Help => Online Help (คู่มือการใช้งานออนไลน์)
SabuySoft เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าที่ซื้อไปแล้วสามารถที่จะ Update โปรแกรม SabuySoft เพื่อเพิ่มความสามารถ
และเพิ่มระบบใหม่ ๆ ได้โดยเชื่อมต่อกับระบบ Internet

ลูกค้าสามารถ Update โปรแกรมโดยผ่านระบบ Internet ได้ที่เมนู File => Update Program เป็น Version ล่าสุด
สามารถดูรายละเอียดการ Update ในแต่ละ Version ได้ภายในโปรแกรม SabuySoft โดยไปที่เมนู File => Update Detail