SabuySoft SB-88 Plus

SabuySoft SB-88 Plus

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบเทอร์มอล (Thermal) ที่ทนทาน และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ต้องใช้หมึก พิมพ์รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อได้ทุก Port
ประหยัดกระดาษ ใช้พื้นที่กระดาษได้เต็มที่
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 mm ต่อวินาที
USB Port, RS-232, Parallel และ Ethernet ในเครื่องเดียว

EPSON TM-T82X

EPSON TM-T82X

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบเทอร์มอล (Thermal)
ประหยัดกระดาษ ติดตั้งบนโต๊ะและผนัง เล็กกะทัดรัด
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 200 mm ต่อวินาที
USB Port, Serial Port
Driver

Rongta RP326

Rongta RP326

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบเทอร์มอล ราคาถูก
ประหยัดกระดาษ ติดตั้งบนโต๊ะและผนัง เล็กกะทัดรัด
ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งกระดาษ 80mm และ 58mm
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 250 mm ต่อวินาที
USB Port, RS-232, Parallel และ Ethernet ในเครื่องเดียว

Rongta RP328

Rongta RP328

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน พิมพ์ผ่าน WiFi ราคาถูก
ประหยัดกระดาษ ติดตั้งบนโต๊ะและผนัง เล็กกะทัดรัด
ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งกระดาษ 80mm และ 58mm
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 250 mm ต่อวินาที
Wi-Fi, USB Port

EPSON TM-T82X

EPSON TM-T82X

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบเทอร์มอล (Thermal)
ประหยัดกระดาษ ติดตั้งบนโต๊ะและผนัง เล็กกะทัดรัด
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 200 mm ต่อวินาที
USB Port, Serial Port

EPSON TM-T88IV

EPSON TM-T88IV

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบเทอร์มอล (Thermal) ที่ทนทาน และ มีประสิทธิภาพมาก กระดาษก็ราคาถูก ช่วยประหยัดต้นทุน
ประหยัดกระดาษ ใช้พื้นที่กระดาษได้เต็มที่
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 20 cm. ต่อวินาที
USB Port

EPSON TM-U220 (A,B,D)

EPSON TM-U220 (A,B,D)

เครื่องพิมพ์ใช้ระบบหัวเข็ม (Impact)
พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนาได้
พิมพ์ได้ 2 สี (ดำ และ แดง)
ปรับขนาดกระดาษได้
รุ่น A กับ B จะตัดกระดาษอัตโนมัติ
มีแบบ USB Port, RS-232, Parallel และ Ethernet

EPSON LQ-310

EPSON LQ-310

ใช้ในการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ที่ต้องการสำเนาได้
ความเร็วในการพิมพ์ สูงสุด 416 ตัวอักษร ต่อวินาที
Buffer 128 KB.
พิมพ์ได้ครั้งละ 4 ฟอร์ม (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
USB Port

CodeSoft EASY BAR 4e

CodeSoft EASY BAR 4e

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 6 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 157.5"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 114 mm. (4.5")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port
วิธีการใส่ Film กับ Sticker Version 1
วิธีการใส่ Film กับ Sticker Version 2

GoDEX EZ120

GoDEX EZ120

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 4.25 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 68"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 108 mm. (4.25")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port
วิธีการใส่ Film กับ Sticker

GoDEX EZ1100 Plus

GoDEX EZ1100 Plus

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 4 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 68"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 108 mm. (4.25")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port

Marrison ME120

Marrison ME120

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 5" ต่อ วินาที่
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 68"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 118 mm. (4.64")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port

TSC TTP-244 Plus

TSC TTP-244 Plus

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 4 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 90"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 104 mm. (4.09")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port

TSC TTP-247

TSC TTP-247

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 7 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 90"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 108 mm. (4.25")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port
วิธีการใส่ Film กับ Sticker

TSC TA200

TSC TA200

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 4" ต่อ วินาที่
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 110"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 108 mm. (4.25")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port
วิธีการใส่ Film
วิธีการใส่ Sticker

Intermec PF8t

Intermec PF8t

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 4 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 68"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 118 mm. (4.7")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port

Intermec PC43t

Intermec PC43t

พิมพ์โดยถ่ายความร้อนผ่านหมึก หรือ ถ่ายความร้อน โดยตรง
พิมพ์เร็ว 8 นิ้ว ต่อ วินาที
พิมพ์ได้ยาวสูงสุด 172.7"
รองรับขนาดกระดาษกว้างสุด 118 mm. (4.7")
ความละเอียด 203 DPI
USB Port

SabuySoft SB2424 Plus

SabuySoft SB2424 Plus

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 2 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 630-650 nm.
มุม Scan ได้มากสุด 65 องศา
อัตราการ Scan 200 ครั้งต่อวินาที
USB Port

SabuySoft SB4455 Plus

SabuySoft SB4455 Plus

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูงถึง 4 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
มุม Scan ได้มากสุด 65 องศา
อัตราการ Scan 200 ครั้งต่อวินาที
USB Port

Youjie ZL2200

Youjie ZL2200

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
อัตราการ Scan 100 ครั้งต่อวินาที
หนัก 182 กรัม
USB Port

Youjie YJ3300

Youjie YJ3300

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
ระยะห่างมากสุด 10"
อัตราการ Scan 72 ครั้งต่อวินาที
USB Port

Metrologic MK5145-71A38

Metrologic MK5145-71A38

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.5 เมตร
ระยะห่างมากสุด 12"
มุม Scan ได้มากสุด 50 องศา
อัตราการ Scan 72 ครั้งต่อวินาที
USB Port

Honeywell MK9540

Youjie ZL2200

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.5 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
มุม Scan ได้มากสุด 50 องศา
อัตราการ Scan 72 ครั้งต่อวินาที
USB Port

Youjie YJ4600 (1D/2D Scan)

Youjie YJ4600 (1D/2D Scan)

สามารถ Scan ได้ทั้ง 1D และ 2D Barcode
ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 617 nm.
หนัก 120 กรัม
USB Port

Honeywell MK7120 (20 เส้น)

Honeywell MK7120 (20 เส้น)

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.2 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
ปรับเอียงได้ 30 องศา
อัตราการ Scan 1120 เส้นต่อวินาที
Scan 5 ทิศทาง
USB Port

Honeywell MK3580 (20 เส้น)

Honeywell MK3580 (20 เส้น)

อ่านบาร์โค้ดได้กว้างสุด 28 cm.
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
อัตราการ Scan 80 ครั้งต่อวินาทีต่อ 1 เส้น
Scan 5 ทิศทาง
USB Port

Youjie YJ5900 (20 เส้น)

Youjie YJ5900 (20 เส้น)

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
อัตราการ Scan 1650 เส้นต่อวินาที
Scan 5 ทิศทาง
USB Port

Zebex Z-3060 (20 เส้น)

Zebex Z-3060 (20 เส้น)

ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.5 เมตร
สามารถถือไป Scan ไปได้ (สายยาว 2 เมตร)
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
ระยะห่างมากสุด 20" cm.
อัตราการ Scan 74 ครั้งต่อวินาทีต่อ 1 เส้น
Scan 5 ทิศทาง
USB Port

Newland NLS-HR1550-3E (ไร้สาย)

Newland NLS-HR1550-3E (ไร้สาย)

สแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย สะดวกในการใช้งาน กับพื้นที่กว้าง ๆ
ใช้คลื่นวิทยุที่ย่านความถี่ 2.4-2.4835 GHz.
สแกนได้ 60,000 ครั้งต่อ การชาร์จแบต 1 ครั้ง
แหล่งกำเนิดแสง Laser 620 nm.
อัตราการ Scan 300 ครั้งต่อวินาที
USB Port

Mindeo CS-3290 (ไร้สาย)

Mindeo CS-3290 (ไร้สาย)

สแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย สะดวกในการใช้งาน กับพื้นที่กว้าง ๆ
ระยะในการอ่านได้ไกลสุดถึง 200 เมตร (open air)
ใช้คลื่นวิทยุที่ย่านความถี่ 433 Mhz.
สแกนได้ถึง 160,000 ครั้งต่อ การชาร์จแบต 1 ครั้ง
ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.5 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.
แหล่งกำเนิดแสง Laser 650 nm.

Zebex Z-3190BT (ไร้สาย)

Zebex Z-3190BT (ไร้สาย)

สแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย สะดวกในการใช้งาน กับพื้นที่กว้าง ๆ
ระยะในการอ่านได้ไกลสุดถึง 100 เมตร (open air)
ใช้คลื่นวิทยุที่ย่านความถี่ 2.4-2.48 GHz.
สแกนได้ถึง 150,000 ครั้งต่อ การชาร์จแบต 1 ครั้ง
ทนแรงกระแทก รองรับการตกจากที่สูง 1.5 เมตร
แหล่งกำเนิดแสง Laser 617 nm.
อัตราการ Scan 330 ครั้งต่อวินาที

Posiflex 4105

Posiflex 4105

ขาล็อกเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นานไม่หักง่าย
มีแรงในการเปิดสูง เนื่องจากใช้ adaptor ต่างหาก ทำให้ ไม่ว่ามีเงินหนักแค่ไหน ก็ยังเปิดออก
USB Port

Posiflex 4103

Posiflex 4103

ขาล็อกเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นานไม่หักง่าย
มีแรงในการเปิดสูง เนื่องจากใช้ adaptor ต่างหาก ทำให้ ไม่ว่ามีเงินหนักแค่ไหน ก็ยังเปิดออก
Serial Port

Posiflex 4100

Posiflex 4100

ขาล็อกเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นานไม่หักง่าย
มีแรงในการเปิดสูง เนื่องจากใช้ adaptor ต่างหาก ทำให้ ไม่ว่ามีเงินหนักแค่ไหน ก็ยังเปิดออก
Port RS232

Posiflex CR-3100

Posiflex-CR-3100

ราคาถูก ทนทาน ใช้งานได้นาน
Port RS232

Signature PG 6100

Signature PG 6100

ราคาถูก ทนทาน ใช้งานได้นาน
Port RS232

Signature GS-3100 Japan

Signature GS-3100 Japan

ใส่ธนบัตรได้ 5 ช่อง
Port RS232

Posiflex TM-7117 (17")

Posiflex TM-7117 (17")

ไม่ต้องลง Driver ก็สามารถใช้ได้ทันที
รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1280 x 1024
ตำแหน่งในการกดแม่นยำ
รองรับการกดได้มากถึง 35 ล้านครั้งต่อ 1 จุด
ปรับเอียงจอได้ตั้งแต่ 15 - 70 องศา
USB Port

Posiflex TM-3315 (15")

Posiflex TM-3315 (15")

ไม่ต้องลง Driver ก็สามารถใช้ได้ทันที
รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1024x768
ตำแหน่งในการกดแม่นยำ
รองรับการกดได้มากถึง 35 ล้านครั้งต่อ 1 จุด
ปรับเอียงจอได้ตั้งแต่ 15 - 70 องศา
USB Port

Digi SM-120B (เครื่องชั่งน้ำหนัก)

Digi SM-120B (เครื่องชั่งน้ำหนัก)

รองรับน้ำหนักได้ 15 กก.
หน้าจอ LCD 2 บรรทัด แสดงน้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม (บรรทัดที่ 2 ได้ 25 ตัวอักษร)
เก็บข้อมูลสินค้าได้ 9,999 รายการ
กำหนด Hot Key ได้ 32 ปุ่ม
พิมพ์บาร์โค้ดลงสติ๊กเกอร์ แบบถ่ายความร้อนโดยตรง
Lan Port

Digi SM-120EV (เครื่องชั่งน้ำหนัก)

Digi SM-120EV (เครื่องชั่งน้ำหนัก)

ปุ่มกดอยู่ด้านบน สำหรับกันน้ำตกลงบนปุ่ม
รองรับน้ำหนักได้ 15 กก.
หน้าจอ LCD 2 บรรทัด แสดงน้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม (บรรทัดที่ 2 ได้ 25 ตัวอักษร)
เก็บข้อมูลสินค้าได้ 9,999 รายการ
กำหนด Hot Key ได้ 56 ปุ่ม
พิมพ์บาร์โค้ดลงสติ๊กเกอร์ แบบถ่ายความร้อนโดยตรง
Lan Port

Posiflex PS-3315E (Computer)

Posiflex PS-3315E (Computer)

เครื่องคอมพิวเตอร์ POS แบบ All in one
จอสัมผัส 15" ความละเอียด 1024x768
ตำแหน่งในการกดแม่นยำ
CPU Intel J1900, RAM 1GB.(Max 4 GB.)
HDD 64GB., 5 USB Port, 3 Serial Port
LAN 10/100/1000 Mb.

Partner CD-7220 (Customer Display)

Partner CD-7220 (Customer Display)

สามารถปรับระดับความสูงได้
แสดงผลได้ 2 บรรทัด (20 ตัวอักษรต่อ 1 บรรทัด)
ขนาดตัวอักษร 9.0mm x 5.25mm
หน้าจอแสดงผลแบบ VFD (Vacuum Fluorescent Display)
รองรับตัวอักษร 12 ภาษา
USB Port

Posiflex PD-2800 (Customer Display)

Posiflex PD-2800 (Customer Display)

สามารถปรับระดับความสูงได้ระหว่าง 26.5 - 39.5 cm.
แสดงผลได้ 2 บรรทัด (20 ตัวอักษรต่อ 1 บรรทัด)
หน้าจอแสดงผลกว้าง 20 cm.
รองรับตัวอักษร 12 ภาษา
ปรับโหมดจำลองคำสั่งได้ 6 mode รวม Epson Mode
USB Port

Dolphin 60s (Handheld)

Dolphin 60s (Handheld)

OS Window Embedded Handheld 6.5
จอ LCD QVGA 3.5", 240 x 320 (2.8") Color
Scan ได้ทั้ง 1D และ 2D Barcode
มีกล้องในตัว 5 Megapixel autofocus and flash
มี Wi-Fi และ Bluetooth และ GPS ในตัว
ขนาด 5.35" x 2.60" x 1.13"
น้ำหนัก 246.6 กรัม (8.7 oz)

Dolphin 70e (Handheld)

Dolphin 70e (Handheld)

OS Window Embedded Handheld 6.5
จอ 4.3" WVGA (480x800), หน้าจอสว่าง ดูกลางแดดได้
Scan ได้ทั้ง 1D และ 2D Barcode
มีกล้องในตัว 5 Megapixel autofocus and flash
มี Wi-Fi และ GPS ในตัว
ขนาด 5.3" x 2.9" x 0.7"
น้ำหนัก 204 กรัม (7.2 oz)

Sticker Label (Barcode)

Sticker Label (Barcode)

สติ๊กเกอร์ สำหรับพิมพ์ป้ายกำกับ หรือ บาร์โค้ด
ขนาด 3.2 cm x 2.5 cm.
ขนาด 3.2 cm x 2.0 cm.
ผลิตขนาดได้ตามต้องการ (กว้างไม่เกิน 10 cm.)

Ribbon Film

Ribbon Film

ฟิล์ม หรือ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ขนาด 100 mm. x 300 m.

Thermal Paper

Thermal Paper

กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบใช้ความร้อน
- ขนาด 80x80 mm.